Best Metronome

Wzór wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela                                                                                                             Miejscowość, data .............................
stanowisko
adres

                                                                                                                                      Dyrektor  .....................................................


WNIOSEK O POSTĘPOWANIE KWALiFiKACYJNE
NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 

Wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego. Odbyłem staż w wymiarze 9 miesięcy i otrzymałem pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. 

Posiadam kwalifikacje ............................................................................................ 

Data rozpoczęcia stażu ........................................................................................... 

Data zakończenia stażu .......................................................................................... 

Data dokonania oceny dorobku zawodowego. ...........................................................

 

W załączeniu:
1. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.
2. Sprawozdanie za okres stażu.
3. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
4. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
5. Inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia zawodowe. 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz umowa o pracę znajdują się w mojej teczce osobowej w kancelarii szkoły. 

(własnoręczny podpis) 


© 2009-2010 Mijuma.pl wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. O nas Kontakt Reklama